O PROJEKCIE

Projekt zakłada szereg działań, poprzez przede wszystkim realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i działania edukacyjno-informacyjne, które mają zwiększyć odporność” miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatycznych – takich jak obfite opady deszczu, zalewanie, podtopienia, ale także wysokie temperatury, które szczególnie mocno odczuwa się w miastach itp.

W ramach projektu zrealizujemy:

Rewitalizację terenów zielonych

Przebudowę ciągów pieszych

Budowę ogrodów deszczowych

Warsztaty i kampanie informacyjne

Eko Piknik

Zapraszamy dzieci w dniu 22 kwietnia do Parku Miejskiego, ul. Parkowa 5 na Eko Piknik realizowany w ramach projektu pn.

„Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono -niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

KONTAKT

Godziny pracy zespołu projektowego:
poniedziałek – czwartek 7.30-15.30
piątek – 7:00 -15:00

Kontakt: 76 / 870 20 21

1. Marzena Korona-Kruk
Koordynator projektu wew. 181
2. Natalia Rogaczewska
Specjalista ds. finansowych wew. 171
3. Alicja Lewkowicz
Specjalista ds. sprawozdawczości i monitoringu oraz rozliczenia dotacji wew. 135
4. Monika Żmijewska
Specjalista ds. promocji wew. 105

5. Tomasz Greniuch
Specjalista do spraw realizacji technicznej, inwestycyjnej wew. 110
6. Dorota Janik
Specjalista ds. wdrożenia kampanii edukacyjnej wew. 225
7. Karolina Morawska-Myjak
Specjalisty ds. kadrowych wew. 249

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.
Wystąpił problem z wysłaniem Twojej wiadomości. Spróbuj ponownie później.